От днес децата от VI ОУ „Еньо Марковски“ в Шумен ще могат да учат и да практикуват наученото с помощта на нова площадка по безопасност на движението. Тя се намира в двора на училището и е създадена със средства на учебното заведение. Целта е да помогне в часовете по Безопасност на движението, както и за моментите на занимания по интереси и отдих на открито.

Площадката бе открита с празнична програма под надслов “Научи правилата – спаси бъдещето”. Гости на събитието бяха проф. Чавдар Сотиров, зам.-ректор на ШУ "Епископ К. Преславски", Боряна Николова, началник на РУО – Шумен, Юлияна Христова, ст. експерт “Личностно развитие и ресурсно осигуряване” в Община Шумен и инспектор Мирослав Миронов, сектор „Пътна полиция“ в МВР-Шумен.

Всички те станаха част от специално жури, което да оцени малчуганите от подготвителна група и класовете от начална степен. Разпределени в отбори, чрез игри и състезания, децата показаха знания и умения по безопасност на пътя. Отговаряха на въпроси, редиха пъзели, включиха се във възстановка на реална пътна обстановка, като приложиха своите знания от училище.

ШУМ.БГ