Уважаеми братя и сестри от Северна Македония,

Днес е 2 юни. В България на този ден по обяд с няколко минути мълчание отдаваме почит на всички, които са се борили и загинали за свободата на нашата родина. Ще прощавате, ама в това число слагаме и Гоце Делчев.

Поводът за това отдаване на почит е гибелта на Христо Ботев - гениален поет и публицист, велик революционер. През 1876 г. той повежда чета, която се оказва финалът на Априлското въстание, довело до Цариградската конференция през същата година, Руско-турската война от 1877-1878 г. и в крайна сметка освобождението на България от османско владичество.

Факт е, че се освобождава само Северна България и донякъде Южна България под името Източна Румелия. Македония, както и Тракия, остават под османска власт и от този момент започва нашето разделение, което така и не е преодоляно.

Но това е друга тема, днес е денят на Ботев.

Списъкът на участниците в неговата чета не е докрай уточнен. Известно е, че в четата му са се включили между 172 и 186 души.

Известно е също така, че поне 17 четници са били от Македония, от които поне половината са родом от днешна Северна Македония.

Ето техните имена с уточнението, че вероятно и този списък не е пълен:

Петър Семеонов, подвойвода в четата, родом от Велес (известен още като Перо Македонеца или Перо Херцеговинеца)

Димитър Кючуков от Крива Паланка

Андон Куков от Прилеп

Тодор Христов от Битоля

Атанас Николов от село Горно Броди, Серско

Христо Аврамов и Христо Иванов от Тетово

Антон Куков от Охрид

Вълчо Добрев и Петър Джорджев (без означение на родните им места)

Антон Стоянов от Призрен (днес град в Косово, в близост до границата с Македония)

Тодор Стоянов, Янко Атанасов и Григор Костов от Неврокоп (Гоце Делчев)

Стоян Стойков и Христо Лазаров от село Якоруда (Мехомийско, днешно Разложко)

Стоян Ангелов от Разлог 

Та днес в България ще помълчим и за тях. Бихте могли и вие да се включите в мълчанието. Ако желаете.  /Любен Обретенов

Клуб Z