Трето ОУ „Димитър Благоев” е домакин на работна среща за обмяна на добри практики по Националната програма „Иновации в действие”. Срещата се провежда от 04 до 07 юни, а участници са директори и преподаватели от две варненски училища - ОУ „Цар Симеон I“ и ОУ „Константин Арабаджиев“, учители от област Шумен и представители на РУО – Шумен. Това съобщи за ШУМ.БГ преподавателят в училището - домакин Тодорка Ангелова.

В дискусия на тема: „Възможности за популяризиране и мултиплициране на иновациите“ гостите от СУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Върбица, СУ „Панайот Волов” – гр. Шумен, ОУ „Цар Симеон I“ гр. Варна представиха своята визия за съвременен образователен процес.

“Трето ОУ „Димитър Благоев“ представи своята иновация, която е арт терапия с деца със специални образователни потребности. При прилагането на иновацията чрез забавно-развлекателен характер се използват диференцирани педагогически подходи за учениците със СОП, подобряват се способностите им да прилагат усвоените компетентности на практика, откриват се дарбите, осигурява се достъпно и подходящо развитие според потребностите и възможностите им,” разказа Тодорка Ангелова.

Според нея арт терапиите са подкрепа за личностното развитие, превенция на обучителните затруднения, преодоляване на проблемно поведение, успешна интеграция и адаптация и създаване на по-добра подкрепяща среда в училището.

Участниците в работната среща са обменили идеи за повишаване на мотивацията на учениците за учене, чрез иновативни методи в начален и в прогимназиален етап и за работата в електронна среда от разстояние.

Следващата работна среща по НП „Иновации в действие” ще се проведе в края на месец юни, когато домакин ще бъде ОУ „Цар Симеон I “ - Варна.

ШУМ.БГ