Елинпелинската фирма “РТК” ООД ще продължи да чисти южната половина на Шумен и кв. “Дивдядово” през следващите 2 години. Другият участник в обществената поръчка на общината е отстранен преди да се стигне до етап отваряне на ценово предложение.

Прогнозната сума, която администрацията заложи в обществената си поръчка, бе 1,727 млн. лв. без ДДС за целия срок на договора. “РТК” е предложила цена от 799 844 лв. без ДДС на година, или общо 1,599 млн. лв, става ясно от документацията в сайта на АОП.

“РТК” чисти южната част на Шумен от 2016-та. 2 години по-късно на новото Общинско предприятие “Чистота” бе поверена северната част на града. Идеята да поеме целия град до момента не може да се реализира, поради проблеми с техническото обезпечаване на дейността. “В момента тече обществена поръчка и за сметосъбиращи автомобили, която беше обжалвана няколко пъти. За казаните също имаше поръчка, фирма спечели, но докато върви обжалването цената на метала се вдигна и спечелилата фирма после отказа да сключи договор. Трябва да имаме техника, осигурим ли я, веднага ще почнем”, обясни пред журналисти във вторник кмета Любомир Христов.

В новия договор с “РТК” ще има клауза за предсрочно прекратяване с едномесечно предизвестие и без неустойки, в случай, че ОП “Чистота“ бъде готова да поеме южната част на града.

ШУМ.БГ