Административният съд в Шумен отмени заповедта на бившия областен управител на Шумен проф. Стефан Желев, с която той обяви искането за свикване на референдум в село Мадара за незаконосъобразно, съобщиха от пресцентъра на съда

Производството по делото бе образувано по жалба кмета на Мадара Неделчо Неделчев, но в качеството му на лице, жител на с. Мадара и подкрепило чрез подписка искането за провеждане на референдум.

Съдът не е възприел съображенията на областния управител за несъответствие на искането и подписката с изискванията на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, като с мотивите си съдебният състав е счел, че искането е инициирано в съответствие с приложимите разпоредби от Закона административно-териториалното устройство на Република България. Поради това съдът е отменил атакуваната заповед и е върнал преписката на областния управител за ново произнасяне.

Припомняме, че в края на миналата година инициативен комитет поиска жителите на селото да решат дали Мадара да се отдели от Община Шумен и да премине в съседната Община Каспичан. В подписката се включиха малко над 25% от жителите на Мадара, имащи право на глас. Общинският съвет в Шумен не успя да вземе решение по искането за референдума. Този в Каспичан пък се съгласи да приеме село Мадара.

 През февруари инициативата бе спряна със заповед на областния управител, която сега е отменена от съда.

Решението на Административния съд не е окончателно и може да се обжалва.

"Областният управител на област Шумен се съобразява с разпореденото от съда", съобщиха малко по-късно от пресслужбата на Областна администрация.

ШУМ.БГ