Община Шумен смята да намали цените за ползване на основната зала на „Арена Шумен“ с до 50% заради пандемията.

Предложението е качено на сайта на кметството като корекция в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени.

Общинското ръководство обаче не смята да сваля цените за постоянно, а само за срока на извънредната епидемична обстановка.

„Към настоящия момент провеждането на културни и развлекателни мероприятия и на спортни състезания с публика се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията и при спазване на останалите изброени условия. (...) Поради това, въпреки безспорното негативно въздействие върху общинския бюджет, предложението на общинската администрация е цените да се намаляват с процент, равен на максимално определения допустим процент на използване от капацитета на помещенията, но не повече от 50%, съгласно действащата Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки за съответния период, за срока на действие на същата.“, се казва в мотивите към предложението.

От общината не можаха да кажат с колко точно е намалял прихода от залата през епидемичната 2020-та година, спрямо преди, но потвърдиха, че спадът е сериозен. “Знаете, че имаше периоди на пълна забрана за събирания на закрито, но дори когато бе разрешено ползването при определен процент запълване на седящите места самите организатори и външни фирми силно ограничиха концертите и другите прояви”, коментира пред ШУМ.БГ зам.-кметът по  икономическо развитие на Шумен Росица Антонова.

Към момента цените за наем на основната зала в “Арена Шумен” започват от 400 лв. за 12 часа /за тренировка преди състезание/ и стигат до 3600 лв. /за търговски изложения, концерти, конгреси/.

Намалението на цените предстои да влезе за обсъждане в Общинския съвет.

ШУМ.БГ