Валидността на 18 666 лични карти, 13 043 задгранични паспорта и 8 313 свидетелства за управление на моторни превозни средства изтича до края на годината в област Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

От там напомнят, че заявления за издаване на български лични документи могат да се подават и преди изтичане на срока им на валидност. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление на територията на ОДМВР - Шумен, звено „Български документи за самоличност" (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението.

Създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на български лични документи - по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки.

От пресцентъра на шуменската полиция напомнят още, че удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност.

ШУМ.БГ