По-добър финансов резултат в сравнение с предходните 2 години отчита МБАЛ–Шумен през 2020-та. Болницата е с финансова загуба от 211 000 лв. през миналата година, докато през 2019-та е била на червено с 316 000 лв., а през 2018 г. с 1 192 000 лв

Това показва годишният финансов отчет на здравното заведение, който акционерите ще гласуват на насроченото на 29-ти юни Общо събрание.

„Миналата година беше белязана от пандемията от COVID-19, което наложи редица промени в структурата и работа на лечебното заведение. На практика, МБАЛ–Шумен работи през по-голямата част от годината в екстремни условия и пое основната тежест на кризата в здравеопазването в областта. През годината в болницата бяха предприети редица мерки за  реорганизиране, увеличаване на налачния леглови фонд с цел гарантиране на приема  и лечението на пациенти с COVID-19“, описа накратко дейността на болничното заведения главният му счетоводител Красимира Петрова пред общинските съветници от Икономическа комисия.

Петрова допълни, че за почти 9 месеца в болницата са били преустановени плановият прием и плановата оперативна дейност. „Въпреки сложната ситуация, в която функционираше лечебното заведение и увеличените разходи за медикаменти, медицински консумативи и др. , благодарение на допълнително полученото финансиране от Министерство на здравеопазването, на РЗОК, на дарители и кампанията „Помогни сега“, дружеството завършва финансовата 2020 г. със сравнително по-добър финансов резултат спрямо предходните години“, каза още Красимира Петкова.

Тя подчерта, че за първи път от 2015 г. дружеството приключва без просрочени задължения към края на годината, докато през 2019 г. те са били 1 756 000 лв.

Със 701 000 лв. са намалели задълженията на МБАЛ към доставчици. Размерът им към 31 декември 2020 г. са 2 136 000 лв. и включва само текущи задължения.

ШУМ.БГ