Над 80 000 лв. получават библиотеки в област Шумен за закупуване на нови книги и обновяване на фонда си. Финансирането е по програма "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност" 2021 г. на Министерството на културата (МК).

В конкурсната сесия с одобрени проекти са библиотеките на 52 читалища от Шуменско и РБ „Стилиян Чилингиров“ в областния център.

Според условията на програмата финансирането варира в зависимост от броя на жителите на населеното място, в което се намират културните институти. Читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 жители  могат да получат финансиране до 5 000 лв., тези, които са в район с под 5 000 жители -до 1 500 лв. Националната библиотека и за регионалните библиотеки общата стойност на всеки проект може да бъде до 25 000 лв.

Така най-голямата библиотека в областта - „Стилиян Чилингиров“ има и най-голямо финансиране по програмата – 15 500 лв. По тази програма със спечелени проекти за изминлите две години регионалната библиотека е закупила литература за над 50 000 лв.

Проектите на читалищата получават от 750 лв. до над 3 000 лв., за обновяване на фонда на библиотеките си.  

Най-висока сума за книги и други информационни издания получава читалището в Нови пазар "Христо Ботев-1872" -  3 869,11 лв., както и четири по-големи читалища в град Шумен – НЧ "Назъм Хикмет-1881"    (3 468 лв.), НЧ "Добри Войников-1856" (3 328,86 лв.), НЧ"Стилиян Чилингиров-1963" (3 065,27 лв.), НЧ "Боян Пенев-1949" (2 349,65 лв.).

Пълният списък с одобрени проекти може да видите в прикачения файл.

Приоритет на програмата "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност" е обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.  

ШУМ.БГ