Към началото на 2021-ва в Шуменска област има 89.3 хил. жилища, като броят им е с 225 повече в сравнение с година по-рано. 59,7% от тях са в градовете, а останалите в селата.
Данните изнесе днес Териториалното статистическо бюро в Шумен.

Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 61,3% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 20,7%, на едностайните жилища – 8,8%, на петстайните – 5,4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3,8% от всички жилища в областта.

Средната полезна площ на едно жилище е 71,6 кв. м, като в градовете тя е 74.1 кв. м, а в селата – 67,9 кв. метра.

Шуменци живеят в по-тясно пространство. Средната жилищна площ на човек от населението в областта е 31,3 кв. м, при средна за страната - 36 кв. метра.

За 2020 г. в едно жилище в Шуменско живеят средно 1,9 души, както в градовете, така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 87,1 хил., или 97,5% от общия жилищен фонд, добавиха от ТСБ.

От всички жилища в област Шумен 72.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.2%, електрифицирани и с водопровод - 2.5%, а само електрифицирани - 2.9%.

ШУМ.БГ