Почти две трети от хората в Турция биха гласували "за" членство в Европейския съюз и смятат, че то добро за страната им. При младите (18-24 ч.) резултатът е с десетина пункта по-висок.

Освен това над една трета от респондентите смятат, че Турция трябва да си сътрудничи най-близко със страните от ЕС (42% при младите). Русия са посочили едва 14%, САЩ - на 9. При хората между 18 и 24 г. доверието към ЕС е особено високо - 52%.

Това сочи проучване на американския мозъчен тръст German Marshall Fund, което обаче показва далеч по-негативно отношение към Съединените щати - иначе партньор в НАТО, където самата Турция е с втората най-голяма армия.

Голяма част от 2006 участници (над 41%) са на възраст между 46 и 87 г. Повечето са в градовете, половината са със средно образование и работещи. Проучването е осъществено през март и април 2021 г.

Турското обществено мнение, изглежда, възприема ЕС като най-близкия партньор по международни въпроси и тенденцията е "по-силна във възрастовата група между 18-24 г.", се казва в представянето на проучването. "Смята се, че ефективността на ЕС в решаването на проблемите по света в сравнение с други държави или групи държави би довела до по-добри резултати за по-голямата част от човечеството и тази теднецтия е дори по-силна във възрастовата група 18-24 г."

"ЕС само отлага турското членство"

На референдум за членство - което според множество експерти в момента е "по-далеч" от всякога заради годините на напрежение между ЕС и Турция - 34.9 на сто със сигурност биха гласували "да", 25.2% - вероятно с "да". Сборът на категорично и вероятно гласуващите с "не" би бил малко под 30%. При младите той едва би надхвърлил 20 на сто.

Същевременно преобладаващата обществена нагласа е, че страната никога няма да влезе в ЕС - това смятат 39.7%, при младите с пет пункта по-малко. Тринайсет на сто очакват влизане в ЕС до 5 г., над една трета - в близките 10-15 г. Над половината смятат, че ЕС просто не желае да допусне Турция и се опитва да отложи влизането ѝ. Под една четвърт са смятащите, че страната им не е готова, толкова са и уверените, че когато Анкара изпълни условията, членството ще е лесно. Повечето обвързват напредъка в евроинтеграцията с икономиката и човешките права.

Преобладава и схващането (над 50%), че Турция трябва да се присъедини към Зелената сделка на ЕС.

Най-голямата заплаха

От друга страна, почти две трети смятат САЩ са най-голяма заплаха за интересите на Турция, много по-малко са възприемащите така Гърция или Русия.

Повечето турци искат да са в ЕС и смятат САЩ за заплаха, 33% чувстват сходство с българите

Съединените щати са недвусмисленият "първенец" в тази категория - посочени са от 60.6%. Това е два пъти и половина повече от Израел (24%). За Русия и Гърция са гласували съответно 19 и 15.3% (кат секи може да дава по два отговора). Всички други резултати са едноцифрени - следват Сирия, Китай, франция, Великобритания, Германия (с под 3%) и други.

С 55% САЩ са трети след Израел и Гърция по дял на хората, заявили, че изпитват "отрицателни чувства" към съответната държава. Обратно, Азербайджан е на първо място по положителни с 65.3%, а следващата държава е Германия - с едва 16.4 на сто, към САЩ положително настроените са едва 7.8%.

Като най-важен партньор, при възможност да дадат 2 отговора, респондентите недвусмислено посочват Азербайджан (46.1%). Следващият отговор, Русия, е получил едва 18.6 на сто. От ЕС най-много са посочили Германия, която е трета с 13.5%. Следват Катар и Пакистан и едва след това - Съединените щати (6.6%) и Франция (4.3 на сто).

Културно сходство с българите

Попитани с хората в коя държава чувстват най-голяма културна близост, най-много респонденти отговарят "Германия", 46.4% (във въпроса не се говори за връзка между многохилядните турски общности в Европа и нагласите на жителите на турция по темата).

Повечето турци искат да са в ЕС и смятат САЩ за заплаха, 33% чувстват сходство с българите

Вторият най-популярен отговор е България, с 33%. При хората между 18 и 24 г. България е третият по популярност отговор след Германия и Швеция с 35.1 на сто. В първите десет единствената друга държава от региона е Гърция с под една пета от отговорите.

България същевременно е посочена едва на седмо място сред членките на ЕС като поддръжник на евроинтеграцията на Турция - едва 2.1% са го направили - но е и държавата, получила най-много такива отговори в Централна и Източна Европа.

Дневник