Европейският съюз наложи в четвъртък икономически санкции на Беларус заради принудителното приземяване на самолета на "Райънер" в Минск на 23 май и задържането на журналиста и опозиционен активист Роман Протасевич и приятелката му София Сапега.

Новите целенасочени икономически санкции включват забрана за пряка или непряка продажба, доставка, прехвърляне или износ на оборудване, технология или софтуер, предназначени предимно за използване при наблюдение или прехващане на интернет и телефонни комуникации и на стоки с двойна употреба и технологии за военна употреба.

На европейски компании се забранява да търгуват с беларуски петролни продукти, тютюневи изделия и калиев хлорид, който се използва за производството на изкуствени торове и е главният продукт, експортиран от Беларус.

Ограничава се достъпът на беларуски физически и юридически лица до капиталовите пазари в ЕС и се забранява предоставянето на застраховки и презастрахования на беларуското правителство и беларуските публични органи и агенции. Европейската инвестиционна банка ще спре плащанията по всички съществуващи споразумения във връзка с проекти в публичния сектор и всички договори за техническа помощ.

От държавите членки ще се изисква също да предприемат действия, за да ограничат участието в Беларус в многостранни банки за развитие, на които са членове.

ЕС вече забрани прелитането над европейското въздушно пространство на самолети на беларуски авиокомпания, както и използването на европейски летища за кацане и излитане.

В понеделник ЕС разшири със 78 лица и 8 осем компании списъка на беларуските граждани, които имат забрана за влизане в ЕС, и замрази авоарите им в европейски банки. Става дума за приближени и служители на президента Александър Лукашенко, негови министри, съдии, депутати, военни. С това санкционният списък на ЕС за Беларус обхвана 166 души и 15 юридически лица.

Дневник