„Херти“ АД спечели проект “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” с подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България”, съобщиха от компанията.

Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Плиска. Стойността му е 1 703 540 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ от 800 000 евро представлява 46,96% от допустимите разходи. Останалите средства, в размер на 903 540 евро, ще бъдат осигурени от дружеството.

Благодарение на проекта, ще бъде въведен иновативен "зелен" процес. Това ще се случи чрез закупуване на оборудване за лакиране и печатаща линия за алуминиеви листи от последно поколение, базирана на технологията PrintabLED. Целта е оптимизиране на производството, увеличаване на капацитета, подобряване на качеството, намаляване на времето за доставка, намаляване на разходите за енергия и оказване на позитивно влияние върху околната среда.

Новото оборудване ще  промени съществено производителността и значително  ще намали консумацията на газ - с близо 20%, което означава ограничаване на емисиите с 329 тона CO2 за година.

Освен това, нововъведението ще доведе до увеличаване на капацитета и  продуктивността  в цеха за лакиране и литография, благодарение на по-високата максималната скорост при лакиране (от 3100 на 4500 листа за час), като целият процес на захранване с листи ще бъде опростен. Това позволява по-лесна и бърза работа на оператора.

Проектът ще допринесе за конкурентоспособността на ХЕРТИ, както на международно, така и на местно ниво.

 

 

*Платена публикация