Европейските институции се договориха в петък за условията, при които ще се разпределят земеделските субсидии в ЕС през следващите седем години.

Общата селскостопанска политика е последната политика от новия бюджет на ЕС, която трябваше да бъде разпределена. Тя има и най-голям бюджет - една трета от всички средства, идващи от Брюксел. Предвидените плащания за фермерите и за развитие на селските региони за 2021 - 2027 г. са 387 млрд. евро.

Представители от държавите - членки на ЕС и Европейския парламент, постигнаха споразумението, което има за цел да прехвърли парите от интензивни земеделски практики към опазване на природата и да намали с 10% парниковите газове в ЕС, отделяни от земеделието.

Новите правила за ОСП ще се прилагат от 2023 г., като дотогава ще действат временни разпоредби, за да имат време администрациите и производителите да се адаптират.

Земеделският еврокомисар Януш Войчеховски написа в Туитър, че "по някои въпроси можеше да си пожелаем различен резултат, но като цяло мисля, че можем да сме доволни с постигнатото споразумение".

Някои активисти и евродепутати обаче коментираха, че сделката не е успяла да приведе селското стопанство в съответствие с целите на ЕС за борба с изменението на климата, като предупреди, че много от зелените мерки са слаби или не са задължителни, а само препоръчителни, включително за използването на екологични методи от земеделските производители.

Постигнатото споразумение предвижда 20% от плащанията за земеделските производители за 2023-2024 г. да се използват за "екосхеми", които защитават околната среда. Техният дял нараства до 25% за 2025 - 2027 г.

Примерите могат да включват възстановяване на влажните зони, които да абсорбират CO2, или органично земеделие, но правилата не дефинират какво би се считало за екосхема.

Ако заделените за екосхеми пари не бъдат похарчени, те трябва да бъдат изразходвани за екологични мерки в други области.

Поне 10% от земеделските субсидии трябва да отиват към по-малки ферми, записаха преговарящите. Държавите биха могли да избегнат това изискване, ако използват други методи за справедливо разпределение на средствата.

Всички плащания за фермерите ще бъдат обвързани със спазването на екологичните правила, като например заделяне на 4% от обработваемата земя за синори или ежегодна смяна на вида на посевите, за да се подобри здравето на почвата.

Одиторите от ЕС тази седмица заявиха, че настоящата ОСП не успява да намали емисиите. Емисиите от селското стопанство в ЕС, половината от които са от животновъдството, не са намалели от 2010 г. насам.Европейският парламент и европейските държави трябва да одобрят временното споразумение, преди то да влезе в сила.

Дневник