Европейската комисия раздаде първите 800 милиона евро от фонда „ЕС от следващо поколение“ за възстановяване от COVID-19.

Сумата е под формата на безвъзмездни средства за създаване на работни места предимно за млади хора и подкрепа на бизнеса в икономиките, пострадали от пандемията. С нея също така ще бъде засилена устойчивостта на здравеопазването и ще бъдат подпомогнати най-уязвимите хора.

Парите са в подкрепа на 41 национални и регионални програми в 16 страни членки, сред които и България. Те са част от пакета REACT-EU - Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа. Те представляват допълнителен ресурс за съществуващите програми по кохезионната политика на ЕС.

За да получи одобрение за отпускането на сумите, всяко правителство трябваше да определи как ще похарчи своя дял с уговорката, че поне 37 на сто от парите трябва да отидат за борба с климатичните промени, а най-малко 20 процента - за приспособяване на икономиката към цифровата ера.

С цел максимално подпомагане на страните членки условията за използването на тези допълнителни ресурси бе опростено. Не е задължително национално съфинансиране, което означава, че ЕС може да покрие 100 процента от разходите, ако държавите сметнат това за необходимо. Освен това се разрешава прехвърляне на парите между Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ).

Отпускането на сумата последва успешното набиране от страна на ЕК на 20 милиарда евро за финансиране на възстановяването. Това стана преди две седмици чрез издадена 10-годишна облигация, дължима на 4 юли 2031 г.

Клуб Z