Шуменската компания “Автомагистрали - Черно море” АД обнови своя корпоративен сайт, с което дава възможност на клиентите си да направят онлайн поръчка на строителни материали. 

Само с няколко стъпки строителни фирми или частни лица могат да направят поръчка на бетон, инертни материали и асфалт. Компанията предлага специализиран транспорт, както и гъвкави графици и възможност за различни количества, съобразно нуждите на клиентите си. 

Производството на продуктите се извършва под строгия контрол на фирмена пътна лаборатория. Тя извършва входящ контрол на влаганите материали и контрол при производството на готовите продукти. Освен това, материалите притежават Сертификат за производствен контрол, издаден от Нотифициран орган съгласно изискванията на Регламент (EC) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09.03.2011г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти.

Всеки желаещ може да поръча:

  • Добавъчни и скални материали
  • Асфалтови смеси
  • Бетонови смеси
  • Полимерно модифициран битум
  • Битумна емулсия
  • Предварително напрегнати греди
  • Бетонови елементи

Поръчката може да стане онлайн чрез специална форма за заявка на сайта, но и да бъде поискана индивидуална оферта по телефона. Така, например, частни лица могат да закупят малки количества бетон за лични нужди. Едно от предимствата на фирмата е, че разполага със собствени и, при необходимост, наети бетоновози и бетон помпи. И, освен доставката, тя извършва и полагане на бетон. 

“Автомагистрали Черно Море” АД има вече повече от 50-годишен опит в строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях. 

Компанията е специализирана в производство и продажба на строителни и инертни материали. Разполага с четири кариери, четири асфалтови бази и седем бетонови възела. За да е конкурентна на бързоразвиващия се пазар, непрекъснато инвестира в проекти с висока енергийна ефективност и обновява материално-техническата си база. 

https://amshumen.com/bg/

 

* Платена статия