Министерството на образованието и науката (МОН) обяви конкурс за началник на Регионално управление на образованието (РУО) – Шумен.

Постът началник на РУО – Шумен е вакантен от началото на 2020 г. През февруари тогавашният шеф на управлението Светлана Милева бе освободена, а длъжността се изпълняваше на ротационен принцип от други експерти в РУО.

Обявлението за конкурса е публикувано на 1 юли на сайта на МОН, а срокът за подаване на документи е до 12 юли т.г.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са притежание на квалификационна степен „магистър“, минимален професионален опит – 5 години опит на ръководна длъжност в институциите от системата на предучилищното и училищното образование или опит на ръководни или експертна длъжност в администрация, свързани с предучилищното и училищното образование.

Конкурсът ще се проведе на два етапа - решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност и  интервю

Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността  е 2400 лв., посочват в обявлението от МОН.

ШУМ.БГ