Цена от 4,61 лв. с ДДС за кубик вода през 2022 г. залага в новия си бизнес план „ВиК – Шумен“ ООД. Това е с 36% повече спрямо сегашната цена от 3,40 лв.

Документът обхваща периода 2022 – 2026 г., като в него се предлага с всяка следваща година цената на водата да се повишава.

Дружеството залага през 2023 г. цената за кубик да е 5,17 лв., през 2024 – 5,63 лв., през 2025 – 6,04 лв., а през 2026 – 6,47 лв.

В бизнес плана ВиК посочва, че предлаганите цени за първите 2 години от регулаторния период са под прага на социална поносимост. Тя е изчислена на базата на данни от НСИ за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството за област Шумен от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“ за 2020 г.

Посочено е, че през 2022-ра средномесечният доход на един човек от домакинство е 659 лв., а социалната поносимост на ВиК услугите е в размер на 5,08 лв. за кубик вода. През 2023 г. цената на услугите на ВиК също не надхвърлят социалната поносимост.

От водоснабдителното дружество обясняват, че в следващите 3  години – от 2024 до 2026,  предлаганите цени  надхвърлят социалната поносимост, но въпреки това дружеството предлага по-високите цени.

„Причината се състои в ниската и нереалистична стойност за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството. При прилагането на този размер на средномесечен паричен доход на лице от домакинството за област Шумен и калкулирането на размера на социалната поносимост, цените на ВиК услугите няма да отразяват реалните разходи на дружеството и то ще изпадне  в  невъзможност да изплаща заемите, свързани с финансирането на проектите по ОПОС“, се посочва като аргумент за по-високите цени.

Припомняме, че цената на водата за битовите потребители в Шуменско не е променяна от началото на 2019-та. 

Бизнес планът е публикуван на страницата на Асоциацията по ВиК – Шумен и предстои да бъде разглеждан на Общо събрание, насрочено за 30-ти юли.

ШУМ.БГ