„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, и „ШУМЕН АКВА“ ДЗЗД,  (с партньори в обединението „Автомагистрали – Черно море“ АД и „Виа Про Инженеринг“ ЕООД) подписаха договори на стойност 14 125 213,08 лв. с ДДС, според които ще се обнови водоснабдителната и канализационната мрежа на град Шумен, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

С парите ще се сменят 10 034 метра довеждащ водопровод и 3 512 метра канализация.

Реконструкцията на водоснабдителната и канализационната мрежа ще се реализират по  Оперативна програма „Околна среда“ на Европейския съюз, по която се изграждат и другите два големи обекта Пречиствателната станция за питейни води и довеждащият водопровод от яз. „Тича“.

„Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ на Европейския съюз. Тяхното изпълнение ще подобри значително качеството на услугите и средата за живот и бизнес в Шумен и ще даде възможност за развитие на региона. Достъпът до финансиране по европейски програми ни позволява инвестиции в скъпоструващи проекти, чието изпълнение, ако въобще стане възможно да се финансира със собствени средства на ВиК – Шумен, би се отложило във времето“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен, цитирана от пресцентъра. „Нашият стремеж е да   мобилизираме всички възможности за модернизиране на услугите в обозрими срокове,“ добави г-жа Панайотова.

 „ШУМЕН АКВА“ ДЗЗД трябва да  изготви инвестиционен проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в града, да изпълни строително-монтажни работи по изграждане на обектите, да направи проби, замервания и предаване на обекта в рамките на 720 календарни дни.

Проектът е разделен на две позиции. Първата е „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ и е на стойност 10 164 259,08 лв. с ДДС, а втората - „Изпълнение на инженеринг, което включва работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор на обект: „Канализационна система на гр. Шумен“ е в размер на 3 960 954,00 лв. с ДДС.

ШУМ.БГ