Европейският съюз ще предложи създаването на нова агенция за борба с изпирането на пари и нови правила за прозрачност при прехвърляне на криптоактиви, съобщи Ройтерс.

Европа е подложена на натиск да засили прилагането на правилата срещу прането на пари, след като няколко държави започнаха разследване на най-голямата датска банка "Данске банк" (Danske Bank) за над 200 млрд. евро подозрителни транзакции, преминали през малкия й естонски клон между 2007 и 2015 г.

Без какъвто и да е общоевропейски орган за спиране на мръсните пари, Брюксел разчита само на националните регулатори в страните членки да прилагат своите правила. Но сътрудничеството помежду им не винаги е задоволително.

"Прането на пари, финансирането на тероризма и организираната престъпност остават значителни проблеми, които трябва да бъдат решени на ниво ЕС", се казва в документи на Европейската комисия, видяни от Ройтерс.

Затова се предлага нов орган, който ще се превърне в "централен елемент" на интегрирана система за надзор, съставена от национални органи.

"Чрез директен надзор и вземане на решения спрямо някои от най-рисковите задължени субекти от трансграничния финансов сектор, Органът ще допринесе пряко за предотвратяване на инциденти с пране на пари/финансиране на тероризъм в Съюза", се добавя в документите.

Бъдещата агенция ще координира националните надзорни органи и "ще им помага да повишат ефективността си при прилагането на единния правилник и да осигурят еднородни и висококачествени надзорни стандарти, подходи и методологии за оценка на риска."

Създаването на общи правила пък ще премахне възможността престъпниците да се възползват от различията между националните регулатори, се казва в документите.

Отделно ЕС се готви да въведе нови изисквания за доставчиците на услуги за криптоактиви. Те ще променят условията за събиране и предоставяне на достъпни данни относно създателите и бенефициерите на трансфери в тези активи.

Понастоящем прехвърлянето на такива виртуални активи е извън обхвата на правилата на ЕС за финансовите услуги.

"Липсата на такива правила оставя притежателите на криптоактиви изложени на рискове за пране на пари и финансиране на тероризъм, тъй като потоците от незаконни пари могат да бъдат извършени чрез прехвърляне на криптоактиви", се казва в документите.

Свен Гиголд, евродепутат от групата на Зелените в Европейския парламент, коментира пред Ройтерс, че предложението на Европейската комисия е силен отговор срещу прането на пари.

"С единни стандарти и по-централизиран надзор, Комисията въвежда важни подобрения, за да даде възможност за последователни действия срещу финансовата престъпност," каза Гиголд.

"Междувременно ЕС трябва да предприеме правни действия срещу държави от ЕС, които не прилагат правилно правилата за борба с борбата срещу доходите, добави той.

Дневник