Изключителната и все по-популярна PDR-технология за изправяне на вдлъбнатини по автомобила без кит и боя е достъпна и в Шумен. Услугата се прилага от Автосервиз “Спектър-Блясък” на ул. “Раковски” 62.

Какво представлява PDR-технологията?

В зависимост от щетите по автомобила, се прилага механично, топлинно или вакуумно въздействие върху ламарината, а понякога те се комбинират. Резултатът е много добър, като в сравнение с другия тип ремонт, изисква по-малко време, средства и усилия.

Кога се прилага технологията?

Технологията е подходяща при щети от градушка. Също така тя се прилага при различни деформации по ламарината, като щети от паднали клони, преспи, топки и други предмети, или пък от невнимателно паркиране.

Важно е самата боя да не е надраскана или охлузена, а да е фабрична, тоест да не са полагани други материали върху нея.

Предимствата на PDR-технологията:

 • Върху фабричната боя не се полагат никакви материали, като кит, грунд, боя и лак.    
     
 • Гарантирано е, че отремонтирания детайл няма да се измени с времето.
     
 • Отсъства дори минимална разлика в цвета между отделните     детайли.    
     
 • Стойността     на ремонта е по-ниска, тъй като не се     подменят детайли, не се влагат материали,     а и времето за ремонт е съкратено.    
     
 • Не се нагрява или заварява, като по този начин се     избягва корозия по метала    
     
 • Процесът на работа е абсолютно чист и не замърсява автомобил външно, нито вътрешно.    
     
 • Времето за     ремонт е съкратено значително, което намалява срока на престой на автомобила     в сервиза.    
     
 • Запазване на стойността на автомобила, което е от особено значение за по-горния клас.    
     
 • Не се нанася вреда на околната среда – без химия и прах.    

За повече информация и въпроси, може да се свържете на телефон 0898 758 767, както и на място в сервиза на ул. “Раковски” 62 в Шумен.

https://pdr-shumen.com/

Фейсбук страница на сервиза

 

* Рекламна публикация