Броят на посетилите музеите в Шуменско през 2020 г. е намалял с 46% спрямо предходната. Дейността им бе ограничена поради въведените противоепидемични мерки на територията на област Шумен, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Шумен.

През миналата година музеите в областта са посетени от 107.2 хил. посетители, като 4.3 хил. от тях са чужденци, намалението на чуждестранните посетители е с 16.6 хил., или със 79.5%. 11.9 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход.

Данните показват още намаление на фондовите единици в музеите на област Шумен с 6.4% през 2020 в сравнение с предходната. Спад с 15,4% е отчетен и при персонала на музеите. През 2020 г. той е 88 души, от които 87 щатни и 1 извънщатен, като в сравнение с 2019 г. е намалял с 15.4%.

ШУМ.БГ