Европейската комисия даде на Полша срок до 16 август да приложи разпореждането на висшия съд на ЕС за разпускане на камарата, която се занимава с наказанията на съдии и да се откаже от новия режим за санкционирането им.

Миналата седмица Конституционният трибунал (конституционният съд) реши, че постановлението на Съда на ЕС не трябва да се прилага, тъй като европейското право има ограничени правомощия по отношение на суверинитета на полската съдебна система.

Европейската комисия обаче не е съгласна и припомни, че европейското право има върховенство над националното и решенията на топ съда на ЕС имат задължителна сила за националните съдилища и за властите на държавите членки.

"Европейското право има върховенство над националното. Всички решения на европейския съд, включително разпорежданията за обезпечителни мерки, са задължителни за органите на всички държави членки и националните съдилища. Правата на гражданите и бизнеса трябва да бъдат защитени по един и същ начин във всички държавичленки и няма да правим компромис по този въпрос", заяви вицепрезидентът на Европейската комисия Вера Йоурова.

Не мога да предполагам какво ще е решението на съда - дали глобата ще трябва да се плати наведнъж или ще се начислява дневно, каза още Йоурова.

По-късно се разбра, че еврокомисарите са решили да дадат три седмици на Полша, след като в понеделник техните висши сътрудници препоръчаха едноседмичен срок.

На 14 юли висшият съд на ЕС в Люксембург разпореди на Полша да разпусне дисциплинарната камара към Върховния съд, като обяви, че тя не създава гаранции за безпристрастност и независимост от влияния от законодателната и изпълнителната власт. Магистратите на ЕС решиха, че новият дисциплинарен режим в Полша позволява съдиите да бъдат преследвани за издаваните от тях присъди, което може да се използва за политически натиск върху тях, както и няма разпоредби, гарантиращи, че делата срещу магистрати ще се разглеждат в разумни срокове. Новата система за наказанията позволява магистрати да бъдат санкционирани затова, че са искали тълкувания от Съда на ЕС, се казва още в решението.

Отсъждането беше по искане на Европейската комисия новият дисциплинарен режим за съдиите от върховния съд и от обикновените съдилища, противоречи на европейското законодателство. Това дава право на Комисията да поиска финансово обезщетение, ако Полша не се откаже от оспорваните разпоредби след произнасянето на Съда на ЕС.

Дневник