РИОСВ-Шумен и Басейнова Дирекция „Черноморски район” обявиха своя съвместен летен конкурс на тема „Моята лятна ваканция - море или планина“ за деца от Варна, Шумен, Добрич и Търговище, съобщиха от екоинспекцията.

Конкурсът е в две възрастови групи - деца от 5 до 8 годишна възраст, които могат да участват с рисунки, а по-големите от 9 до 15 годишна възраст с фотография или есе.
Предизвикателството пред участниците е да покажат преживяното сред природата през лятната ваканция и да интерпретират удоволствието от летуването сред околната среда, общуването с нея и опазването на защитените зони по време на лятна почивка.

Всеки участник може да участва само с една авторска творба, която трябва да е изпратена  с име и презиме на участника, възраст, местоживеене, учебно заведение и информация за обратна връзка до 15 септември на един от следните адреси: РИОСВ - Шумен: гр. Шумен 9700, ул. „Съединение“ № 71, ет. 3, БДЧР:  гр. Варна 9000, ул. „Ал. Дякович“ № 33.
         
Творбите ще бъдат оценявани от експертно жури на двете институции, а победителите ще бъдат обявени на електронните им страници на 21 септември. За отличените на призови места участници от двете категории са предвидени предметни награди.           Награждаването ще се проведе в  рамките на Седмицата на мобилността от  22 - 25 септември 2021 г., в информационния център на РИОСВ - Шумен, а при възникване на извънредна епидемиологична обстановка наградите ще бъдат изпратени по куриер или лично предадени на училището/ детската градина  на  победителите.

 За повече информация участниците могат да се обръщате писмено на една от посочените  ел. пощи:  pr@riosv-shumen.eu  и pr@bsbd.org.

ШУМ.БГ