България продължава да е привлекателна за инвеститори, търсещи ниски разходи, заплатите и корпоративния и подоходния данъци са едни от най-ниските в ЕС, но производителността е най-ниската в ЕС и в средносрочен план едва ли ще се повиши, защото населението бързо намалява.

Чуждестранните инвеститори остават загрижени за върховенството на правото в страната. Освен повсеместната корупция те посочват и други проблеми пред инвестициите като трудното получаване на разрешителни, непредвидимост заради честите регугаторни и законови промени, спорадични опити да бъдат прекратени дългосрочни договори на правителството и неефективна правосъдна система.

Това се казва в годишния Доклад за инвестиционен климат за 2021 г., изработен от Бюрото по икономическите и бизнес въпроси към Държавния департамент. Той е разпространен днес заедно с докладите за общо 170 икономики.

Целта на подобни документи е да ориентира американския бизнес за добрите и лошите страни на средата за бизнес в България, за новите подобрения и дългосрочните проблеми. Затова текстът е изпълнен с факти, споразуменя за избягване на двойното данъчно облагане, митнически и инвестиционни облекчения, класации от авторитетни организации... Но и с обяснения за това колко голяма е корупцията, как работят институциите и особено дали има съдебна защита на компаниите и парите, които чужденците влагат. Картината, обрисувана от тези обяснения, и този път е такава, че вероятно мнозина биха се замислили дали изобщо да се насочват към България.

Ето откъси от новия американски доклад за инвестиционния климат:

"Като цяло регулаторната среда се характеризира със сложност, непрозрачност и произволно или слабо прилагане. Тези фактори създават стимули за корупция в публичния сектор. Правилата при обществените поръчки понякога са така подбрани, че да съответстват на точно определени местни бизнес интереси. Законът изисква регулаторната институция или депутат, внасящ проект на текст, включващ регулация, да извърши анализ на разходите и ползите от нея, но това изискване често се пренебрегва при разглеждането от парламента на проектозакони."

Дневник