6 788 са регистрираните безработни в бюрата по труда от областта, сочат данните за юни на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Варна. От началото на годината досега техният брой е намалял с 1 807 лица.

Равнището на безработица в Шуменска област през юни е 8,9% , като в сравнение с юни 2020 г. безработните са с 2 278 по-малко. През юни 2021 г. за едно свободно работно място, обявено на територията на област Шумен са се конкурирали средно по 4 безработни лица. 

За отчетния месец в бюрата по труда от областта са заявени 981 работни места, от които на първичния пазар са обявени 716. Най-много работни места се търсят от сферата на преработващата промишленост, държавното управление, селско и горско стопанство, следвани от хотелиерство, търговия и административни дейности. По програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта и по ОП  „Развитие на човешките ресурси” са обявени общо 265 работни места.

За областния град регистрираните безработни за юни са 1 449, със 153 по-малко спрямо предходния месец.

ШУМ.БГ