Кът за отдих в района на бившия Профилакториум в ПП „Шуменско плато“ бе възстановен от служители на Помощното училище „Васил Друмев”, съобщи  Ирина Павлова, ст. експерт „Образователни дейности и публичност“ към Дирекцията на парка.

С двуседмичния труд на служителите изцяло са подновени шест пейки и три маси, съоръженията са импрегнирани и боядисани. Кътът е обособен с ограда, районът е окосен.

Мястото се намира сред букова гора и от Центъра са дали името му „Шестте бука“.

Ремонтът е извършен съгласно Споразумение за покровителство на Центъра за специална образователна подкрепа с Дирекцията на Парка.

Припомняме, че Дирекция ПП „Шуменско плато“ има споразумения за покровителство с различни фирми и организации, сред които Туристическото дружество „Мадарски конник“, Клуб по ориентиране „Мадарски конник“, Велоклуб „Илчов баир“, както и с шуменските скаути, които през този месец почистиха и обновиха поредното място в местността „Хан Крумови порти“.

ШУМ.БГ