Прокурор Димитър Арнаудов от Окръжна прокуратура - Шумен бе удостоен с отличие плакет от Прокуратурата на Република България и грамота за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения в цялостната му работа, съобщиха от Апелативна прокуратура – Варна

Наградите бяха връчени на магистрата пред целия колектив на Шуменската окръжна прокуратура по повод оттеглянето му в пенсия.

По предложение на Административния ръководител – окръжен прокурор Маргарита Георгиева, Прокурорската колегия на ВСС също поощри прокурор Арнаудов с отличие „Личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда.

Димитър Георгиев Арнаудов завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 1991 година и е в системата на прокуратурата от месец май 2006 година, като професионалното му развитие започва с длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура - Нови пазар.

От 15 февруари 2010 г. до настоящия момент е прокурор в Окръжна прокуратура - Шумен. Последователно е заемал длъжностите - следовател към РДВР - Шумен, адвокат при Шуменска адвокатска колегия и следовател в Окръжна следствена служба - Шумен.
Общият юридически стаж на прокурор Димитър Арнаудов е над 31 години, от които 21 години и 9 месеца в органите на съдебната власт.

ШУМ.БГ