Община Шумен ще изтегли целеви заем за рехабилитация на уличната мрежа в града и селата в размер на 20 милиона лева, реши днес местният парламент.

Кредитът ще се вземе от банка, а погасяването ще е на равни месечни вноски за срок от 10 години.

Вариантите, предложени от кметската администрация бяха за до 18, до 20 или до 30 млн. лв.

По време на обсъждането съветниците от ДПС, БСП и партия „Български социалдемократи“ изказаха мнение, че най-разумната сума е заем от до 20 милиона лева. С това се съгласи и кметът Любомир Христов, който отбеляза, че според администрацията това е оптималният вариант за поемане на дълг.

Решението за 20 млн. лв бе взето с 36 гласа “За”, 0 “Против” и 3 “Въздържал се”.

За ремонт на улици в град Шумен и кварталите му ще отидат 16 млн. лв., а 4 млн. лв. за селата.

Има предварително  изготвен списък с улици, но той ще търпи промени. Окончателно кои улици ще се ремонтират ще бъде определено от 9-членна комисия, в която влизат общински съветници, експерти от общинска администрация, кметове на села.

Бе избарана и втора комисия, също от 9 души общински съветници и от представители на администрацията, която ще избере от коя финансова институция да се изтегли заема.

ШУМ.БГ