Съветът по съдебна реформа към министерството на правосъдието е обсъдил днес серия от законодателни предложения за промени, включително и възможност за въвеждане на процедура за търсене на отговорност на главния прокурор и други висши обвинители. Съветът бе свикан извънредно от министър Янаки Стоилов, който е представил предложения в областта на върховенството на правото. Сред обсъжданите теми са били и гарантиране на достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие, както и повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корпуцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите.

В съвета участват представляващият Висшия съдебен съвет, зам.-председатели на върховните съдилища, заместник на главния прокурор, представители на Инспектората към ВСС, на Висшия адвокатски съвет, МВР и други организации.

На дискусия бе подложено въвеждане на процедура за търсене на отговорност на главния прокурор и други висши прокурори, съобщават от министерството на правосъдието. Предвижда се и възможност за преназначаване на прокурор, който е водил разследване срещу главния прокурор, като съдия след края на процеса, а прокурорските актове по разследване на главния прокурор да не подлежат на инстанционен контрол. Срещу разследващия прокурор да не може да бъде образувано дисциплинарно производство за времето на разследване срещу главния прокурор, предвиждат част от мерките, обсъдени днес.

Други акценти в предложението са въвеждане на задължение за главния прокурор да отговори на поставените въпроси по доклада за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, които са постъпили в хода на общественото обсъждане на доклада.

Членовете на Съвета са разгледали и въпроси, свързани с въвеждане на съдебен контрол в началото на наказателния процес. Отпадане на прокурорските проверки, които обвинителят може да провежда лично, както и въвеждане на съдебен контрол върху постановлението на прокурора за отказ да образува наказателно производство. Обсъдени са възможности за въвеждане на детайлна уредба на възобновяването на наказателните производства, прекратени с непроверени по съдебен ред постановления, както и начини за намаляване на формализма в съдебната фаза, който води до неоправдано забавяне и неефективен процес и намаляване на възможностите за връщане на досъдебна фаза.

Дневник