Въпреки усилията и ранната подготовка на цялата туристическа индустрия по света за това лято изглежда, че приходите ѝ няма да достигнат и половината от тези през предпандемичната 2019 г. Това показват данните на Statista. Според тях приходите за цялата 2021 г. ще бъдат глобално 385 млрд. долара.

Въпреки отпадането на редица ограничения в началото на това лято загубите на индустрията заради пандемията остават колосални, анализира изданието stockapps.

През 2020 г. приходите на целия сектор се качиха с близо 60% на годишна база до 298.5 млрд. долара и въпреки че тази сума се очаква да нарасне с почти 30% до 385.8 млрд. долара през 2021 г., това е все още с 351 млрд. долара по-малко от годината преди пандемията.

Круизният сектор остава най-силно засегнатият на глобално ниво. Очаква се приходите му тази година да достигнат 6.6 млрд. долара, или 76% от тези, отчетени за 2019 г. Следват хотелиерите с очаквани 132.3 млрд. долара приходи и 64% спад за две години. Въпреки че милиони туристи решиха да отидат на ваканция през тази година, статистиката показва, че комбинираните приходи на двата сегмента остават с 258 млрд. долара под предпандемичните си равнища.

Прогнозата за пакетните почивки е да генерират 115.7 млрд. долара през тази година, което е с 54% под нивото от 2019 г. Следват ваканционните наеми със спад от 15% спрямо 2019 г. и очаквани приходи 71.1 млрд. долара за тази година.

С най-голям дял в глобалната туристическа индустрия е САЩ, като секторът в страната се очаква да нарасне с 32% на годишна база и да достигне 83.3 млрд. долара, което е с 62.1 млрд. долара по-малко от 2019 г.

Приходите на Китай от туризъм, която е втора по дял от глобалния туристически пазар, се прогнозира да нараснат с 41% до 82.4 млрд. долара, или с 37 млрд. долара под предковидните нива. Германия, Япония и Великобритания следват с прогнозни приходи от съответно 23.8 млрд. долара, 22.3 млрд. долара и 14 млрд. долара - почти половината от предпандемичните нива.

Изследването на Statista показва още, че общият брой на хората, пътуващи за ваканция, тази година ще остане под 40% от този преди пандемията. През 2019 г. туристите по света са били 1.65 млрд. През тази година броят им се очаква а достигне до едва 971.1 млн., което е огромен спад от 679 млн. за две години.

Дневник