Предстои обновяване и допълване на библиотечния фонд на читалищната библиотека в Смядово. Стойността е 1200 лв. и се предоставя след спечелен проект от читалище „Братство“ - "Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност". Читалището е получило одобрение на стойност от 2000 лв. и по проект за подпомагане на народните читалища в РБългария. Средствата са осигурени от Министерството на културата, с които в читалище "Братство" ще бъде закупена компютърна техника и библиотечен софтуер. ШУМ.БГ