7 365 огнестрелни оръжия се водят на отчет и контрол в ОД на МВР-Шумен към първото полугодие на 2021 година.  За същия период на м.г. броят им е бил 7 284, или с 1,1% по-малко.
Данните изнесоха от пресцентъра на шуменската полиция.

От водените на отчет оръжия 5965 са за ловни цели, а 1400 са собственост на юридически лица и еднолични търговци, придобити за служебни и граждански цели.

През изтеклото шестмесечие в Шуменско няма регистрирани престъпления и злополуки с общоопасни средства, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Извършени са били 852 планирани и 136 внезапни проверки на хора и обекти осъществяващи дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. Проверени са били 49 ловци по време на ловните излетни дни срещу 136 за същия период на 2020 г. Нарушения не са констатирани.

Иззетите незаконно притежавани огнестрелни оръжия са 8, а боеприпасите 115.

Няма регистрирани кражби на огнестрелно оръжие и боеприпаси. Иззето е било едно огнестрелно оръжие от гражданин, който не отговаря на изискванията на нормативната уредба.

ШУМ.БГ