Софийски градски съд (СГС) остави без уважение искане на БФС за отмяна на насрочения на 12 октомври извънреден конгрес. Това личи от официално съобщение на СГС, който е публикувал цялото определение, взето на закрито заседание на 13 септември.

    "Производството е образувано по искова молба, подадена от Сдружение „Б.Ф. С.“ срещу 189 бр. футболни клубове със седалища в различни населени места в Република България", се казва в решението.

По този начин ръководството на БФС е опитало да обори свикването на Общо събрание. Такова бе насрочено с подписка от въпросните 189 клуба - повече от една трета от членовете на съюза.

Преди седмици Изпълкомът отказа да уважи желанието на Димитър Бербатов и неговия екип и определи 18 март 2022 г. за редовно отчетно-изборно заседание. Така Бербо се обърна към съда. А междувременно ИК на БФС мимоходом се събра още веднъж и потвърди решението си.

Определението на СГС завършва по следния начин:

Така мотивиран Софийски градски съд ОПРЕДЕЛИ:

    ВРЪЩА на основание чл. 130 ГПК искова молба с вх. на СГС № 16278/10.09.2021 г., образувана на 13.09.2021 г., подадена от Сдружение „Б.Ф. С.“ срещу 189 бр. футболни клубове със седалища в различни населени места в Република България, поради недопустимост на предявения иск за установяване, че ответниците нямат право да свикат общо събрание на членовете на Б.Ф. С. /„Конгрес“/ по реда на чл. 26, ал. 1, изр. 1, предл. 2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 2 от Устава на БФ и ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 1844/2021 г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, VІ-1 състав. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца Сдружение „Б.Ф. С.“ за допускане на обезпечение на предявения иск.

    Определението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

ClubZ