Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент както и за народни представители, които ще бъдат на 14 ноември 2021 г.

Средствата в нея са 123.8 млн. лева, като общите разходи са разпределени за два тура на изборите, предвид допускането за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент в два тура, съобщава правителствената информационна служба.

По закон разходите са за сметка на държавния бюджет, по приета от Министерския съвет план-сметка, съгласувана с Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден.

При необходимост, след сключване на договор за доставка на допълнителни машини, ще бъдат осигурени необходимите допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия, съобщава службата. Същото се отнася и ако се въведе видеонаблюдение в изборните секции с решение на комисията.

Правителственото постановление е прието неприсъствено.

Дневник