Станаха ясни имената на участниците в обявените от общината конкурси за директори на Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ и на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“.

Комисиите по избор са провели своите заседания на 8 и 13 октомври и са решили кои кандидатури се допускат до участие в конкурсите.

За длъжността директор на Регионален исторически музей – гр. Шумен се допуска
Даниел Руменов Пенерлиев, който и в момента оглавява РИМ.

В конкурса за директор на ХГ „Елена Карамихайлова“ е допусната Ростислава Тодорова-Енчева. „Поради несъответствие на изискванията за завършена специалност от професионално направление „Теория на изкуствата“ или „Изобразително изкуство“, не се допуска до участие в конкурс Валентина Великова, Антония Караиванова“, се посочва в протокола на комисията.

Две са допуснатите кандидатури за директор на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Това са сегашният ръководител Росица Добрева и Елисавета Великова.

Защитите на концепциите си за управление на трите културни звена, кандидатите ще направят пред конкурсните комисии на 25 и 26 октомври.

ШУМ.БГ