От днес до 24 октомври полицейските служители ще извършат оглед на пътната мрежа. При липса или деформирани пътни знаци, липсваща или неясна пътна маркировка те ще предупреждават с предупредителни писма собствениците или администрацията, която управлява пътя.

Това съобщиха от ОД МВР - Шумен във връзка със специализирана полицейска операция на територията на областта.

Тя включва и контрол по движение на пътищата с  насоченост към осигуряване на безопасността на пешеходците.  

Особено внимание при огледа на пътната мрежа ще се обръща на инфраструктурата, касаеща пешеходното движение в райони на обозначени пешеходни пътеки, наличие на знаци, дали маркировката е ясно различима, има ли достатъчна осветеност чрез подходящо улично осветление.

Полицейските служители ще следят дали пешеходците излизат внезапно на пътното платно,  пресичат ли неправилно платното за движение, дали не преминават на забраняващ сигнал на светофарните уредби и дали пресичат на регламентирани места.

Ще се следи още дали водачите на пътни превозни средства осигуряват предимство на пешеходците.

ШУМ.БГ