1 млн. лв. получава община Нови пазар, а 900 000 лв. Каспичан от държавата. Средствата са целеви за изпълнение на инфраструктурни проекти.

Отпуснатите средства по бюджета на община Каспичан са за реконструкция на централна градска зона – 365 204 лв., за изготвяне на технически проект за изграждане на канализация, ПСОВ и подмяна на водопроводи – 180 000 лв., за основен ремонт на ул. „Дунав“ и прилежащия и водопровод – 284 796 лв. и за изграждане на Православен параклис „Свети Княз Боян Първомъченик Български“ в Плиска – 70 000 лв.;

С отпуснати милион пък община Нови пазар ще извърши основен ремонт на водопровод на ул. „Хан Крум“ в града.

Парите бяха отпуснати с постановление на Министерски съвет, като допълнителни трансфери за общините за строежи, водопроводи и др. и са в общ размер на 56 107 620 лв.

ШУМ.БГ