Проектна готовност да ремонтира около 144 км пътища в област Шумен има агенция Пътна инфраструктура“ (АПИ) през тази година. Това стана ясно на работна среща, свикана от министъра на регионалното развитие Гроздан Караджов.

От АПИ планират още пред пролетта да започнат ремонтни дейности по стария път за Варна, който според агенцията се използва активно от жители и на двете области. Пътят се нуждае от подобряване на принадлежностите му и подмяна на износения пласт настилка на места.

Предстои и възстановяване на път 1-4, който води до съществуващия пътен възел Белокопитово. При строителството на автомагистрала „Хемус“ е забелязано, че трасето е в лошо състояние и се нуждае от ремонт.

Ще се ремонтира и част от третокласната пътна мрежа. Планираните дейности по път 2072, който е на територията на област Варна, ще продължат и в отсечката в Шуменско, като така  ще се осигури транспортна свързаност между областите Варна, Шумен и Добрич.

Планирано е локално подобрение на третокласния път, свързващ Шуменско с област Разград и трасето 1-7 към Силистра.

Ще се прави и основен ремонт на третокласния път над Смядово, който осъществява връзка с местните населени места и с област Варна.

Гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в новата програма за ремонт на републиканската пътна мрежа за 2022 г., като повече информация е публикувана на сайта на МРРБ.

ШУМ.БГ