Да се сформират два екипа от служители на община Шумен, общински съветници и кметове на села, които да следят как се разходва 20 милионният заем за ремонт на улици в града и селата. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът Любомир Христов.

Градоначалникът посочва, че екипите ще са отговорни за “срочното, качествено и прозрачно изпълнение на планираните ремонти”. Членовете също така ще упражняват контрол на извършените строително-ремонтни дейности, ще се занимават с документацията по обществени поръчки и др.

За работата си членовете на екипите ще получават месечни възнаграждения, предлага още кметът Христов. Конкретни суми не са посочени, но средствата за хонорари ще идват от 750-те хил. лв., които са заложени в тригодишната бюджетна прогноза за ремонти на междублокови пространства. Заплатите ще се изплащат въз основа на доклади за свършена работа.
Отговорници за работата на двата екипа ще са заместник-кметът по строителство Боян Тодоров и заместник-кметът по финанси Татяна Костова.

Екипът, който ще следи как се ремонтират улиците в град Шумен, да бъде ръководен от началникът на отдел „Инвестиции“ в общината Анатолий Николов, предлага кметът Христов. Ще му помагат директор на бюджетната дирекция в общинската администрация Десислава Петрова и Цвета Николова, която е юрисконсулт в общината. В тази комисия влизат още 7 души - главният специалист на „Дивдядово“ Георги Николов и общинските съветници Артур Алтунян, Гюнай Тефиков, Димитричка Недева, Иван Йонков, Христофор Крумов и Явор Якимов.

Екипът, който ще следи за ремонтите по селата, ще се ръководи от Валентина Йорданова, директор на дирекция „Устройство на територията“ в община Шумен. Росица Матеева, началник на отдел ЕБС в общината, ще отговаря за финансите, а юрисконсултът Анелия Йорданова за правните въпроси.

Този екип се допълва от още 7 души. Това са кметът на Царев брод Стефан Живков, кметът на Салманово Йордан Киров, кметът на Илия Блъсково Васил Василев, кметът на Черенча Хасан Хаканов, кметският наместник на Белокопитово Алекси Чолаков и общинският съветник Красимир Костов.

Припомняме, че договорът за 20-милионния заем бе подписан миналата седмица. Предстои да се избере изпълнител на дейностите.

ШУМ.БГ