Наематели на търговски обекти в Шумен, общинска собственост, които имат договори за 5 години, са внесли предложение договорите им да бъдат автоматично удължени за още 3 години. Това става ясно от докладна записка на кмета Любомир Христов до местния парламент.

В молбата си наемателите на общински търговски обекти уточняват, че дейността им е силно засегната от наложените ограничения заради пандемията, много от тях са инвестирали в обектите си, а не са работили пълноценно.

Становището на кмета Христов е положително и той предлага действащите към 1 февруари 2022 г. договори за наем на имоти – общинска собственост (без жилищните), включително намиращите се на територията на общинските образователни институции, със срок на действие до 5 години, по искане на наемателите да бъдат продължени с 3 години.

За целта до 15 март наемателите трябва да подадат заявление до кмета на общината или до директора на съответното общинско предприятие или образователна институция за продължаване на срока на договора. Освен това към момента на подаване на заявлението наемателите не трябва да имат неразплатени задължения по договора към община Шумен и/или други нарушения на клаузите на договора.

ШУМ.БГ