Европейската комисия ще финансира разширяването на българското газово хранилище в Чирен, след като страните членки одобриха предложението й още 1 млрд. евро да бъдат инвестирани в проекти за енергийно свързване по Механизма за свързване на енергийните мрежи.

Българският проект е един от петте одобрени и предвижда увеличаване на капацитета на газохранилището и намаляване на разходите за доставка на газ. Стойността на европейската инвестиция е 78 млн. евро и ще бъде предоставена на България безвъзмездно.

Европейската комисия пояснява, че финансирането е спечелено, тъй като ще позволи на България по-бързо да престане да използва въглища за добив на електроенергия и ще улесни прехода й към чиста енергия.

Проектът предвижда увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. кубични метра, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн. кубични метра дневно, съобщи БТА, като се позова на "Булгартрансгаз". То ще позволи да се компенсира неравномерното потребление на газ през различните сезони и ще увеличи енергийната сигурност при евентуално спиране на доставките. Проектът е и сред приоритетите на инициативата "Три морета".

Според изпълнителния директор на държавната компания Владимир Малинов наличието на достатъчен капацитет за съхранение в региона е от ключово значение за алтернативните доставчици на природен газ, особено за тези на втечнен природен газ, тъй като осигурява възможност за гъвкавост при управлението на доставките. Разширението на "Чирен" е в синергия с проекта за терминал за втечнен газ край Александруполис, в който "Булгартрансгаз" участва с 20% от акционерния капитал.

Подземното газохранилище "Чирен" беше определено за "национален обект" по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на служебното правителство, за да бъде ускорена процедурата за издаване на Оценка за въздействие на околната среда (ОВОС) на проекта за разширението му.

В края на октомври 2019 година Европейската комисия призна разширението на "Чирен" за обект от общностно значение за Съюза и така проектът получи специфичен режим за различни процедури и може да получи регулаторни стимули и механизми за финансова подкрепа.

Кипър се връзва за енергийната система на континентална Европа

Най-голямата сума за финансиране, повече от половината от договорената, е предназначена за изграждането на междусистемната връзка EuroAsia, която предвижда свързването на Кипър с европейската електроенергийната мрежа през Гърция. Тя е на стойност 657 млн. евро.

Предвижда се с европейки средства да бъде финансирано изграждането на три проекта за пренос на електроенергия и едно проучване за мрежи за пренос и за съхраненение на СО2 в Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция.

Европейската комисия посочва, че финансовата помощ по линия на Механизма за свързване на Европа в областта на енергетиката "има за цел да увеличи максимално декарбонизацията и да подкрепи Европейския зелен пакт".

Дневник