Шестимата кандидати за омбудсман са допуснати до етап събеседване с членовете на Временната комисия по избор на обществен посредник, съобщиха от Общинския съвет.

Комисията е взела това решение след проверка на документите, както и направената по служебен път справка за съдимостта на кандидатите. Единодушно с 11 гласа „за“ членовете на комисията допускат шестимата канидати до събеседване, което ще се състои на 15 март.

Припомняме, че в третия конкурс за избор на обществен посредник на Шумен се явиха: Иван Йонков, Богдана Жекова, Катя Шалапатова, Антоанета Карастоянова, Стоян Стоянов, Илияна Павлова.

След като проведе интервюта с кандидатите комисията ще ги оцени по шестобалната система. Минимална оценка, която трябва да получат кандидатите е 4,50,  за да бъдат допуснати до последния етап на конкурса – гласуване от Общинския съвет.

ШУМ.БГ