Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Велики Преслав приема днес местният парламент. Документът е съобразен с последните изменения на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Наредбата предвижда налагането на глоба от 100 до 500 лв. за пускане на свобода на кучета в зелените площи или замърсяване на градинките с отпадъци от всякакво естество. Санкции в същия размер се предвиждат и за чупене на пейки, както и за упражняване на спорт в парковете. Наредбата определя и реда за поддържане на общинските зелени площи, като ги разпределя в 4 категории – за представително, оптимално, средно и частично поддържане. ШУМ.БГ