412 кг. от декар е тазгодишната реколта от ечемик в община Велики Преслав. От засетите общо 7810 декара земеделските стопани са получили 3153 тона зърно, съобщиха от областната земеделска служба. На 100% е приключила и жътвата на маслодайната рапица при среден добив 172 кг. от декар.Досега в общината са ожънати 8830 дка пшеница, което е 28.32% от общо засетите 31180 дка площи. Към момента отчентения среден добив е 372 кг. от декар. ШУМ.БГ