Завод за преработка на петрол и петролни отпадъци започва за строи в Смядово варненската “Мега Груп” АД. Заради големината на влаганата сума - 100 млн. евро, фирмата днес ще получи сертификат за инвестиция клас „А” лично от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Заводът ще бъде разположен на площ от 786 дка. Строителството ще започне веднага и трябва да завърши през 2011 г. “Мега Груп” предвижда заводът да има капацитет от 1 500 000 т. годишно петролни продукти и в него да работят около 300 души. Ще се произвеждат три основни вида продукти - газьол, мазут, разредители на бои и лакове. Фирмата имаше намерение да започне построи петролно предприятие в Смядово за 12 млн. евро още през 2005 г., но идеята пропадна. "Мега груп" АД е основана преди 11 години. Дружеството се занимава основно с търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни масла. ШУМ.БГ