9 са предложенията, направени за присъждане на Наградата на Шумен в системата на образованието и науката за 2021 година. В 11 от категориите изобщо не са постъпили номинации, а при 9-те категории има само по едно име.

Днес 7-членна Експертна комисия (един от членовете на комисията отсъстваше) разгледа номинациите и с тайно гласуване реши всичките 9 предложения да бъдат представени на вниманието на Комисията по образование и на Общинския съвет, който окончателно да утвърди носителите на приза.

„Пандемията се отрази върху изявите на ученици и студенти и затова предложенията са малко“, коментира председателят на Експертната комисия Албена Иванова-Неделчева. Членът на комисията проф. Чавдар Сотиров от Шуменския университет също съжали, че предложенията са толкова малко и само по едно в категория, което според него е липса на конкуренция и не е добра тенденция.

В категорията „Ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата дейност“ е номиниран Даниел Койнов от ППМГ „Нанчо Попович“, който получи 6 гласа „за“ от комисията.

Също с 6 гласа бе подкрепена номинацията на курсант Иван Радев, студент във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“, който е предложен в категорията „Студент в областта на природните, математическите и техническите науки“.

Наградата на Шумен за „Студент в хуманитарните и педагогическите науки“ получава Зийнеб Ахмед, студентка II курс в ШУ, специалност „Приложна лингвистика“. Кандидатурата й е бе подкрепена с 6 гласа.

В категорията „Учител на годината в начален етап“ е номинирана Емилия Луладжиева от III ОУ „Димитър Благоев“. Това предложение също получи 6 гласа от комисията.

Капка Събева, заместник-директор на ДГ „Братя Грим“ е предложението за Наградата на Шумен в категорията „Директор/заместник-директор на детска градина“, като и тази номинация събра 6 положителни гласа.

Нагрдата на Шумен в категорията „Преподавател във висше училище/научен работник за принос в сферата на хуманитарните науки, педагогическите науки, социални, стопански и правни науки, изкуства“ получава проф. Валери Чакалов от ШУ. Номинацията получи 6 гласа „за“ от Експертната комисия.

В категорията „Студентска формация“ призът се присъжда на отборът по тенис на мача на ШУ, като предложението бе подкрепено с 6 гласа.

Екипът на ДГ „Конче вихрогонче“ е предложен за наградата в категория „педагогически колектив в системата на предучилищното образование“. Номинацията бе подкрепена с 5 гласа.

В категорията „Академичен и научноизследователски колектив от системата на висшето образование“ е предложен филиалът за медицински сестри и акушерки на МУ-Варана в Шумен. Номинацията е направена от директорите на болницата и онкоцентъра и е във връзка с помощта оказана на болничните заведения от страна на студентите и преподавателите им по време на ковид пандемията.

Наградата на Шумен за образование и наука се връчва в навечерието на 24 май. От 2022 година паричните суми към наградата са увеличени. Индивидуалната за ученици и студенти е 300 лв., индивидуалната за директори/зам.-директори е 800 лв., колективните са 1000 лв.

ШУМ.БГ