За първи път тази година ще се присъждат награди за “Библиотека на годината” и “Библиотекар на годината.” Те ще бъдат връчвани в чест на 11 май - професионалният празник на библиотечните и информационни специалисти, като предстои това да се случва ежегодно. 

Предложенията за годишните награди се правят от библиотечните дирекционни съвети, читалищните настоятелства, обществени, професионални и НПО организации, представители на местните власти. Крайният срок за подаване на кандидатури е 15 април, но към момента все още няма такива, съобщиха днес от библиотеката.

Наградите са учредени от Областна администрация - Шумен, Териториална секция на ББИА - Шумен и РБ „Стилиян Чилингиров” и се състоят от почетна грамота и предметна награда. Излъчването на победителите ще става на два етапа - допустимост на кандидатите и избор на наградените, които ще се определят от Комисия с представители на Областна администрация и РБ „Стилиян Чилингиров”.

Наградите ще се присъждат за високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките, внедряване на иновативни услуги, реализация на проекти и принос в изграждането на положителната визия на библиотеките. Критериите за оценка на кандидатура „Библиотекар на годината” пък включват личен принос за реализацията на мисията на библиотеката, внедрени иновативни услуги, реализирани културни и образователни събития, както и проекти с обществена и професионална значимост, не на последно място ще се има предвид и професионалното развитие на кандидата.

Обявата за конкурса и статутът са публикувани на сайта на Регионална библиотека - Шумен.

ШУМ.БГ