Българската федерация по биатлон (БФБ) трябва да възстанови 98 129 лв. на Министерството на младежта и спорта. Това обяви министърът на спорта Радостин Василев във "Фейсбук". Сумата е за участие в състезания.

"Договорът, сключен през месец януари, изтече на 01.03.2022 г. Съгласно чл. 6 в този срок федерацията следва да предостави съдържателен и финансов отчет за разходването на финансовите средства. Към настоящия момент е предоставен само финансов отчет, което е в нарушение на задълженията на централата. Той е депозиран в ММС на 22.03.2022 г., далеч след крайния срок, записан в договора. Други централи, които също са получили целеви средства в началото на годината, са предоставили своите отчети в срок", написа Василев.

Министърът на спорта описва няколко нарушения по отпуснатите целеви средства, както и изпълнението.

"Заради тези нарушения БФБ следва да възстанови получената сума в пълен размер, ведно със законната лихва, считано от датата на изплащането им от ММС (26.01.2022 г.). Централата трябва да направи това в 10-дневен срок. В случай на неизпълнение на задължението в посочения срок, ММС ще предприеме действия за възстановяване на дължимата сума по съдебен ред".

Преди няколко седмици Василев влезе в полемика с председателя на федерацията по биатлон Екатерина Дафовска. Тя обяви, че министърът се е срещал с опозицията в биатлона, докато "за нея вратата му била затворена".

По-късно Василев я обвини в лъжа.

Дневник