Министърът на младежта и спорта (ММС) Радостин Василев заплаши Българския футболен съюз (БФС) с отнемане на лиценза, ако организацията не представи приет бюджет за текущата година. Той даде срок на футболният съюз да го направи до 25 май.

Освен това министърът иска БФС да представи още отчет за изпълнение на 4-годишна програма, както и финансов такъв за предходната година.

"Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава", написа Василев във фейсбук.

След това министърът уточнява: "В писмо с изх. №1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение "Български футболен съюз" с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел."

"В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май."

Радостин Василев добавя, че в противен случай ще бъде принуден да предприеме "действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта", което е отнемане на лиценза на футболния съюз.

На практика изискването на Василев поставя БФС в трудна ситуация, като свикването на конгрес и вписването на покана в Търговския регистър изисква време. За да може всичко да се изпълни в срок до 25 май, което е 44 дни, то БФС трябва да свика конгрес веднага.

Преди месец от футболния съюз отмениха насрочения за 18 март редовен конгрес, на който трябваше да се гласува бюджет, с мотива че съдът не се е произнесъл по жалби на Димитър Бербатов за извънредния конгрес от октомври 2021 г.

По-късно Бербатов сам организира конгрес на въпросната дата, при който беше избран от близо 80 присъстващи клуба за президент. Това доведе до нови нападки между настоящото ръководство и екипа на Бербатов, както и протест пред сградата на БФС.

Самият Василев се появи в НДК на 18 март, докато Бербатов провеждаше конгрес. Тогава министърът обяви, че е там, за да види какво се случва. Това беше осъдено от БФС, а по-късно Василев изиска документи за проверка.

Дневник